YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON

- auttaa saksalaisten sotilaiden lapsien juurien etsinnässä.

Tällä tarkoitetaan kaikkia lapsia, jotka ovat syntyneet

toisen maailmansodan aikana (1940-1946).  Saksan armei-

jalla oli hyvin paljon muita kansallisuuksia joukoissaan.

- luoda kontakteja isien ja lapsien, sekä heidän omaistensa

välille.


TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

- järjestää jäsenilleen ja ulkopuolisille ko. aiheesta luento-

tilaisuuksia, seminaareja, keskustelu- ja yleisötilaisuuksia

tehdäkseen asiaa tunnetuksi.

- on yhteistyössä muiden vastaavien koti- ja ulkomaisten

yhdistysten kanssa.

- osallistuu erilaisiin tapahtumiin, missä käsitellään ko. aihetta.

- tukee henkisesti jäseniään ja myötäelää, sekä vaalii sodassa

kaatuneiden ja sodan olosuhteissa kadonneiden sotilaiden

muistoa.